Joker

Här kan du fylla i en Joker rad och se hur mycket den raden har spelat in genom åren på de olika Joker-dragningarna:
Joker onsdag och Joker lördag.

Skapa din rad genom att fylla 7 siffror.